Travessera Les Corts 345

Barcelona

(darrera Illa Diagonal)

 

Entrada: Prat d’en Rull 8